본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
DỊCH VỤ THÔNG BIÊN DỊCH TIẾNG VIỆT
Contents Trung tâm hỗ trọ gia đinh đa văn hóa thành phố Anyang có hỗ trợ dịch vụ thông biên dịch tiếng Việt để các bạn người Việt Nam có thể thích nghi với cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc một cách dễ dàng.

■ Đối tượng có thể sử dụng dịch vụ
- Người kết hôn di trú và gia đình đa văn hóa sống tại Thành phố Anyang
- Các cơ quan chi viện trưc tiếp.gián tiếp cho gia đình đa văn hóa tại Anyang
*Trường hợp cơ quan yêu cầu cần có công văn kèm theo

■ Nội dung chi viện
- Tư vấn thời kỳ đầu nhập cảnh về sự khác biệt văn hóa giữa các nước và cuộc sống gia đình.
- Hỗ trợ ổn định cho người kết hôn di trú, cung cấp các thông tin liên quan đến cư trú, quốc tịch.
- Thông dịch nội dung tư vấn và hướng dẫn thông tin sinh hoạt như mang thai, sinh đẻ, nuôi dưỡng ...
- Hỗ trợ thông dịch trong quá trình giáo dục, tư vấn tại trường học
- Thông dịch khi sử dụng các cơ quan như trung tâm y tế, bênh viện, ngân hàng, trung tâm xuất nhập cảnh ...
- Thông dịch khi các cơ quan chi viên trực tiếp gián tiếp cho gia đình đa văn hóa yêu cầu
*không chi viện biên dịch với các hồ sơ yêu cầu công chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật

■ Cách sử dụng dịch vụ
- Đến trung tâm, gọi điện, gửi mail, đồng hành phiên dịch(phải hẹn trước nếu cần biên dịch hoăc thông dịch đồng hành)

■ Dịch vụ thông biên dịch được chi viện miễn phí

■ Địa chỉ trung tâm : 경기도 안양시 동안구 동안로 158 동안구청 별관 2층

■ Số điện thoại : ☎(031) 80455706 Fax : 031)8045-4855

https://anyang.familynet.or.kr/center/lay1/program/S295T322C324/receipt/view.do?seq=134773
Attachment