본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

 1. Thông tin sinh hoạt
 2. Số điện thoại khẩn cấp

Số điện thoại khẩn cấp

Tổng đài Danuri
 • 1577-1366
 • Cung cấp các thông tin cơ bản thiết yếu để thích ứng với cuộc sống tại Hàn Quốc và các thông tin mới nhất về đa văn hóa bằng 13 ngôn ngữ.
 • Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Tagalog, tiếng Khmer, tiếng Uzbek, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Thái, tiếng Mông Cổ, tiếng Nepal
Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài
 • 1345
 • Tư vấn các vấn đề dân sự về xuất nhập cảnh và hướng dẫn về tiện ích sinh hoạt cho người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc
Khai báo tội phạm
 • 112
Tổng đài tỉnh Gyeonggi
 • 031-120
119 Center
 • 119
 • Hỏa hoạn, cứu trợ, ứng cứu, khai báo tai nạn, cấp cứu y tế, thông tin bệnh viện
Trung tâm tư vấn trực tuyến dành cho thanh thiếu niên
 • 1388
 • Tư vấn về việc bỏ nhà đi, thôi học, nghiện internet, các vấn đề lo lắng về thanh thiếu niên
Tổng đài phiên dịch và thông tin du lịch
 • 1330
 • Hoạt động 24/24 giờ quanh năm (Tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Malaysia, tiếng Indonesia hoạt động từ 08:00~19:00)
 • Thông tin du lịch, phiên dịch du lịch, khai báo các vấn đề về du lịch, kết nối với cảnh sát phụ trách du lịch