본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Anyang

 1. Anyang
 2. Lịch sử

L?ch s?

Lịch sử phát triển
 • Tháng 10 năm 2004 (hiện tại)
  • Quận Manan có 14 phường
  • Quận Dongan có 17 phường
 • Ngày 29 tháng 12 năm 2000
  Điều chỉnh ranh giới giữa các phường theo pháp lý và phường hành chính
  • Một phần của Anyang 7-dong, quận Manan → Sáp nhập vào Anyang 1-dong
  • Một phần của Bakdal 2-dong, quận Manan → Sáp nhập vào Seoksu 3-dong
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1997
  Điều chỉnh ranh giới của các phường hành chính
  • Một phần của Anyang 1-dong, quận Manan → Sáp nhập vào Anyang 2-dong
  • Một phần của Anyang 2-dong, quận Manan → Sáp nhập vào Seoksu 1-dong và Bisan 1-dong
  • Một phần của Bisan 2-dong, quận Dongan → Sáp nhập vào Bisan 3-dong
  • Một phần của Pyeongchon-dong, quận Dongan → Sáp nhập vào Guiin-dong
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1996
  Điều chỉnh ranh giới của các phường theo pháp lý
  • Một phần của Gwanyang-dong, quận Dongan → Sáp nhập vào Bisan-dong
  • Một phần của Gwanyang-dong, quận Dongan → Sáp nhập vào Pyeongchon-dong
  • Một phần của Pyeongchon-dong, quận Dongan → Sáp nhập vào Gwanyang-dong
  Điều chỉnh ranh giới của các phường hành chính
  • Một phần của Anyang 2-dong, Quận Manan → Sáp nhập vào Anyang 3-dong
  • Một phần của Anyang 5-dong, Quận Manan → Sáp nhập vào Anyang 1-dong
  • Một phần của Anyang 5-dong, Quận Manan → Sáp nhập vào Anyang 4-dong
  • Một phần của Galsan-dong, quận Dongan → Sáp nhập vào Sinchon-dong
 • Ngày 20 tháng 4 năm 1995
  Điều chỉnh ranh giới giữa các thành phố

  Một phần của Sanbon-dong, thành phố Gunpo → Sáp nhập vào Anyang-dong, quận Manan, thành phố Anyang

 • Ngày 26 tháng 12 năm 1994
  Điều chỉnh ranh giới giữa các phường theo pháp lý
  • Một phần của Anyang-dong, quận Manan → Sáp nhập vào Bakdal-dong
  • Một phần của Bakdal-dong, quận Manan → Sáp nhập vào Anyang-dong
  • Một phần của Pyeongchon-dong, quận Dongan → Sáo nhập vào Hogye-dong
 • Ngày 22 tháng 12 năm 1994
  Điều chỉnh một phần các khu vực hành chính (Giữa các thành phố)
  • Một phần của Anyang-dong, quận Manan, thành phố Anyang → Sáp nhập vào thành phố Gunpo
  • Một phần của Hogye-dong, Dongan-gu, thành phố Anyang → Sáp nhập vào thành phố Gunpo
  • Một phần của Pyeongchon-dong, Dongan-gu, thành phố Anyang → Sáp nhập vào thành phố Uiwang
  • Một phần của Sanbon-dong, thành phố Gunpo → Sáp nhập vào Anyang-dong, quận Manan, thành phố Anyang
 • Ngày 1 tháng 7 năm 1994
  • Phân chia các phường hành chính (31 phường)
  • Phân chia Anyang 3-dong, quận Manan thành Anyang 3-dong và Anyang 9-dong
  • Phân chia Bakdal-dong, quận Manan thành Bakdal 1-dong và Bakdal 2-dong
  • Phân chia Pyeongan-dong, quận Dongan thành Pyeongan-dong và Guiin-dong
 • Ngày 20 tháng 5 năm 1993
  • Phân chia các phường hành chính (28 phường)
  • Phân chia Buheung-dong thành Buheung-dong và Dalan-dong
  • Phân chia Hogye 1-dong thành Hogye 1-dong và Galsan-dong
 • Ngày 15 tháng 1 năm 1993
  • Phân chia các phường hành chính (26 phường)
  • Phân chia Gwanyang 2-dong thành Gwanyang 2-dong và Burim-dong
  • Phân chia Pyeongchon-dong thành Pyeongchon-dong và Pyeongan-dong
  • Phân chia Beomgye-dong thành Beomgye-dong và Sinchon-dong
 • Ngày 1 tháng 10 năm 1992

  Bãi bỏ chi nhánh văn phòng Manan và Dongan, thành lập văn phòng quận Manan và Dongan

 • Ngày 7 tháng 5 năm 1992
  • Phân chia các phường (23 phường)
  • Phân chia Bisan 2-dong thành Bisan 2-dong và Buheung-dong
  • Phân chia Hogye 2-dong thành Hogye 2-dong và Beomgye-dong
 • Ngày 21 tháng 5 năm 1990
  • Phân chia các phường (26 phường)
  • Phân chia Bisan 2-dong thành Bisan 2-dong và Bisan 3-dong
  • Phân chia Gwanyang-dong thành Gwanyang 1-dong và Gwanyang 2-dong
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1990
  • Phân chia các phường (19 phường)
  • Phân chia Seoksu 2-dong thành Seoksu 2-dong và Seoksu 3-dong
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1987

  Một phần Soha-dong, thành phố Gwangmyeong được sáp nhập vào Seoksu 2-dong

 • Ngày 5 tháng 11 năm 1985
  • Phân chia các phường (18 phường)
  • Phân chia Anyang 6-dong thành Anyang 6-dong và Anyang 8-dong
  • Phân chia Hogye 1-dong thành Hogye 1-dong và Hogye 3-dong
 • Ngày 1 tháng 10 năm 1983
  • Phân chia các phường (16 phường)
  • Phân chia Hogye-dong thành Hogye 1-dong và Hogye 2-dong
 • Ngày 1 tháng 9 năm 1982
  • Phân chia các phường (15 phường)
  • Phân chia Bisan-dong thành Bisan 1-dong và Bisan 2-dong
 • Ngày 1 tháng 5 năm 1979
  • Phân chia các phường (14 phường)
  • Phân chia Anyang 6-dong thành Anyang 6-dong và Anyang 7-dong
  • Phân chia Seoksu-dong thành Seoksu 1-dong và Seoksu 2-dong
 • Ngày 1 tháng 7 năm 1973

  Thị xã Anyang được thăng cấp lên thành phố Anyang

 • Ngày 1 tháng 1 năm 1963

  Sinanyang-ri, Dong-myeon và Bakdal-ri, Seo-myeon được sáp nhập vào thị xã Anyang

 • Ngày 14 tháng 8 năm 1949

  Anyang-myeon được thăng cấp lên thị xã

 • Ngày 1 tháng 10 năm 1941

  Seoi-myeon đổi tên thành Anyang-myeon

 • Ngày 1 tháng 4 năm 1914

  Huyện Gwacheon, Siheung và Ansan được sáp nhập vào huyện Siheung và thuộc Seoi-myeon, huyện Siheung

 • Năm 1895
  (Năm thứ 32 đời vua Cao Tông thời Joseon)

  Huyện Gwacheon (Huyện Siheung)

 • Năm 1414
  (Năm thứ 14 đời vua Thái Tông thời Joseon)

  Đổi tên thành Gwacheon-hyeon

 • Năm 1413
  (Đời vua Thái Tông thời Joseon)

  Gwacheon-hyeon (Geumju-hyeon → Geumcheon-hyeon)

 • Năm 940
  (Năm thứ 23 đời vua Thái Tổ thời Goryeo)

  Gwaju (Gokyang-hyeon → Geumju-hyeon)

 • Năm 757
  (Năm thứ 16 đời vua Gyeongdeok thời Silla)

  Ingbeolno-hyeon → Gokyang-hyeon

 • Năm 475
  (Năm thứ 6 đời vua Jangsu thời Goguryeo)

  Thuộc huyện Yulmok (Pakdal-dong, Seoksu-dong thuộc Ingbeolno-hyeon)

Lịch sử và nguồn gốc tên gọi

Lịch sử thành phố Anyang

Trong các văn kiện, lịch sử của Anyang có tên hành chính là huyện Yulmok nhưng không có ghi chép nào về thời đại tiền Tam Quốc và thời tiền sử. Tuy nhiên, vào năm 1989, khi khảo sát các di sản văn hóa của Pyeongchon, người ta phát hiện ra nhiều di vật của thời kỳ đồ đá và mộ đá của thời đại đồ đồng, qua đó ta biết được nguồn gốc cư trú lâu đời của khu vực Anyang. Sau khi trải qua thời đại đồ đồng, đến thời đại tiền Tam Quốc, nơi đây là lãnh thổ của Mahan và trở thành lãnh thổ của Baekje vào thời vua Cận Tiếu Cổ Vương của triều đại Baekje, sau đó toàn bộ khu vực dọc theo sông Hàn và khu vực tỉnh Gyeonggi trở thành lãnh thổ phía nam Goguryeo vào thời vua Jangsu của triều đại Goguryeo (394-491).

Nguồn gốc tên gọi

Nguồn gốc tên gọi

Tên Anyang (An Dưỡng) bắt nguồn từ đền Anyangsa được thành lập bởi vua Thái Tổ Wang Geon của triều đại Goryeo. Vào năm thứ 4 của vua Hyo Gong thời Silla (năm 900), Wang Geon, hậu duệ của Gung Ye, đã đi qua núi Samseong để chinh phạt Geumju (Siheung) và Gwaju (Gwacheon). Khi đó, ông thấy đám mây trên đỉnh núi được tô màu bằng 5 tia sáng, ông thấy kỳ lạ nên cho người quan sát kỹ lưỡng. Dưới đám mây đó, ông gặp một nhà sư già tên là Neung Jeong và sau khi nghe lại câu chuyện chi tiết, ông thấy nó giống với ý nghĩa của Wang Gun nên đã thành lập đền Anyangsa tại đây (toàn bộ khu vực San 2beonji, Seoksu 1-dong, quận Manan).

Cái tên Anyang được sinh ra nhờ ngôi đền Anyangsa này. Người ta cho rằng, cái tên này được đặt bằng cách ghép chữ “An” (an) trong “Cầu Manan” – chiếc cầu được vua Chính Tổ của triều đại Joseon xây dựng để đi thăm mộ cha mình là Tư Điệu Thế Tử với chữ “yang” (dưỡng) nhằm truyền đạt lại chữ hiếu – đạo lý cơ bản của con người cho thế hệ mai sau. Năm 1941, xã Seoi, huyện Siheung được đổi tên thành xã Anyang. Anyang là thế giới về miền cực lạc – nơi giúp tâm hồn được bình an và cơ thể được nghỉ ngơi trong Phật giáo, đây là một hình mẫu lý tưởng về tự do và sự ấm áp, nơi đây không tồn tại sự cô đơn mà chỉ có niềm vui vì mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Vào năm 2010, trong quá trình khai quật khu đất trống từng đặt hai cột đá của khu đất đền Jungchosa, người ta phát hiện ra mái ngói nổi tiếng của đền Anyangsa và khẳng định tại ngôi chùa Jungchosa của thời đại Silla Thống Nhất đã từng có ngôi đền Anyangsa vào thời đại Goryeo. Đây là tư liệu quý giá thể hiện được bản sắc của thành phố và được đánh giá là tư liệu quý giúp phỏng đoán được nguồn gốc tên gọi thành phố.