본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Anyang

 1. Anyang
 2. Thành phố kết nghĩa anh em

Thành phố kết nghĩa anh em

Thành phố kết nghĩa anh em (hữu nghị) là gì?

Mở rộng trao đổi và thăm hỏi với các huyện kết nghĩa anh em dựa trên sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau giữa thành thị và nông thôn, giúp xoa dịu nỗi nhớ quê hương của những người ở các nơi khác nhau muốn biến Anyang trở thành quê hương thứ hai của mình, đồng thời khuyến khích sự hòa hợp và tham gia của người dân.

Nội dung chính được xúc tiến

 • Tăng cường hợp tác hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau thông qua giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa thành thị và nông thôn.
 • Mua bán nông sản giá rẻ và chất lượng cao từ các trang trại sản xuất bằng cách mở cửa nhập khẩu nông sản.

Các thành phố kết nghĩa anh em trong nước

Huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon
Huyện Goesan, tỉnh Chungbuk
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 26 tháng 4 năm 1996
 • Diện tích: 842㎢
 • Dân số: Khoảng 40 nghìn người
 • www.cbgs.net
Huyện Yesan, tỉnh Chungnam
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 26 tháng 4 năm 1996
 • Diện tích: 543㎢
 • Dân số: Khoảng 94 nghìn người
 • http://www.yesan.go.kr
Huyện Jangsu, tỉnh Jeonbuk
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 26 tháng 4 năm 1996
 • Diện tích: 533㎢
 • Dân số: Khoảng 29 nghìn người
 • http://www.jangsu.go.kr
Huyện Hampyeong, tỉnh Jeonnam
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 26 tháng 4 năm 1996
 • Diện tích: 393㎢
 • Dân số: Khoảng 42 nghìn người
 • http://www.hampyeong.go.kr
Huyện Ulleung, tỉnh Gyeongbuk
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 26 tháng 4 năm 1996
 • Diện tích: 73㎢
 • Dân số: Khoảng 9 nghìn người
 • http://www.ulleung.go.kr
Huyện Hadong, tỉnh Gyeongnam
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 26 tháng 4 năm 1996
 • Diện tích: 676㎢
 • Dân số: Khoảng 54 nghìn người
 • http://www.hadong.go.kr/
Thành phố Seogwipo, Jeju
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 12 tháng 10 năm 2001
 • Diện tích: 871㎢
 • Dân số: Khoảng 154 nghìn người
 • http://www.seogwipo.go.kr
Huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 2 tháng 9 năm 2016
 • Diện tích: 676㎢
 • Dân số: Khoảng 46 nghìn người
 • http://www.yeoncheon.go.kr
Huyện Seocheon, tỉnh Chungnam
 • Ngày kết nghĩa: Ngày 20 tháng 9 năm 2016
 • Diện tích: 358㎢
 • Dân số: Khoảng 56 nghìn người
 • http://www.se℃heon.go.kr

Các thành phố kết nghĩa anh em (hữu nghị) tại nước ngoài