본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

 1. Thông tin sinh hoạt
 2. Trung tâm Gia đình Khỏe mạnh · Đa văn hóa thành phố Anyang

Trung tam Gia đinh Kh?e m?nh · đa v?n hoa thanh ph? Anyang

Hoạt động hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Đối tượng hỗ trợ

Hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nhập cư kết hôn tương ứng với một trong các mục dưới đây.

 • 1Gia đình bao gồm người đã được cấp quốc tịch Hàn Quốc và người nhập cư kết hôn theo quy định tại “Luật cơ bản về ưu đãi cho người nước ngoài tại Hàn Quốc”
 • 2Gia đình bao gồm người đã được cấp quốc tịch Hàn Quốc và người đã được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo quy định tại “Luật quốc tịch”

Nội dung hỗ trợ

 • 1Hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn theo từng giai đoạn một cách có hệ thống để có thể làm quen với ngôn ngữ sinh hoạt và tìm hiểu về văn hóa.
 • 2Hỗ trợ giáo dục như dưới đây dành cho các gia đình đa văn hóa thông qua hình thức giáo dục tập trung hoặc giáo dục tại nhà.
  • Giáo dục nhằm tìm hiểu vai trò trong gia đình của các thành viên gia đình đa văn hóa và nâng cao hiểu biết về văn hóa gia đình
  • Giáo dục nhằm tăng cường quan hệ gia đình phù hợp với từng đối tượng bằng cách chia nhỏ các đối tượng như gia đình, vợ/chồng, vợ chồng, con cái
  • Giáo dục làm cha mẹ cho người nhập cư kết hôn đang gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa
  • Dịch vụ đời sống trẻ em dành cho con em của các gia đình đa văn hóa ít được đi học và gặp khó khăn trong việc phát triển bản thân, phát triển cảm xúc và khả năng xã hội
 • 3Hỗ trợ tư vấn nhằm cải thiện sức khỏe gia đình và giảm bớt mâu thuẫn gia đình để cải thiện mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng, bố mẹ và con cái của các gia đình đa văn hóa.
 • 4Hoạt động của các nhóm tình nguyện hỗ trợ các gia đình đa văn hóa.
 • 5 Xem xét đặc điểm vùng miền và nhu cầu của người nhập cư kết hôn để tổ chức các chương trình chuẩn bị liên quan đến tìm việc làm và hỗ trợ giáo dục để giúp các gia đình đa văn hóa có thể tham gia vào hoạt động kinh tế.
 • 6Thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ và liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ để xúc tiến các hoạt động hỗ trợ gia đình đa văn hóa trong cộng đồng địa phương một cách tổng hợp, có hệ thống và hiệu quả.

Phương pháp đăng ký

Liên hệ với các cơ quan được ủy thác như Trung tâm Trung tâm Gia đình Khỏe mạnh · Đa văn hóa thành phố Anyang để đăng ký

Tư vấn

Số điện thoại của Bộ Phụ nữ và Gia đình 02-2100-6000
Tổng đài Danuri 1577-1366

Trang web liên quan

Hỗ trợ phí chăm sóc trẻ em đa văn hóa

Đối tượng hỗ trợ

Hỗ trợ cho con em của gia đình đa văn hóa thuộc độ tuổi trước khi đi học tiểu học, tức là trẻ em từ 0~5 tuổi.

Tiêu chí chọn lựa

Áp dụng hỗ trợ bất kể thu nhập của người giám hộ cao hay thấp.

Nếu là trẻ em được sinh ra giữa người nhập cư kết hôn thuộc gia đình đa văn hóa (bao gồm cả người đã khai báo quan hệ bố con hoặc đã được cấp phép nhập tịch) với người đã được cấp quốc tịch Hàn Quốc thì áp dụng hỗ trợ bất kể có thuộc cùng hộ gia đình hay không.
Có thể hỗ trợ ngoại lệ cho các trẻ em dưới đây.

Nếu không phải là trẻ em được sinh ra giữa người nhập cư kết hôn thuộc gia đình đa văn hóa (bao gồm cả người đã khai báo quan hệ bố con hoặc đã được cấp phép nhập tịch) mà là trẻ em được sinh ra với người vợ cũ hoặc chồng cũ thì có thể hỗ trợ nếu cùng sinh sống như một thành viên trong cùng hộ gia đình với gia đình đa văn hóa đó

※ Tuy nhiên, chỉ hỗ trợ cho trẻ em có quốc tịch Hàn Quốc
Nếu trẻ em thuộc đối tượng đi học (01.01~31.12.2011) mà trì hoãn việc đi học thì có thể tiếp tục hỗ trợ với mức phí chăm sóc cho trẻ em 5 tuổi

Nội dung hỗ trợ

 • Dưới đây là nội dung hỗ trợ.
  • Trẻ em 0 tuổi: (Lớp bán trú) 441.000 won / (Lớp tùy chỉnh) 344.000 won
  • Trẻ em 1 tuổi: (Lớp bán trú) 388.000 won / (Lớp tùy chỉnh) 302.000 won
  • Trẻ em 2 tuổi: (Lớp bán trú) 321.000 won / (Lớp tùy chỉnh) 250.000 won
  • Trẻ em 3 tuổi: 220.000 won
  • Trẻ em 4 tuổi: 220.000 won
  • Trẻ em 5 tuổi: 220.000 won

Phương pháp đăng ký

Người giám hộ đến văn phòng thị xã/xã và trung tâm cộng đồng cấp phường để đăng ký phí chăm sóc.

Thủ tục hỗ trợ

 • 1Tư vấn ban đầu và đăng ký dịch vụ

  Xin tư vấn của văn phòng thị xã/xã/trung tâm cộng đồng cấp phường và đăng ký dịch vụ

 • 2 Khảo sát tổng hợp và xác định đối tượng

  Tòa thị chính thành phố/văn phòng quận/huyện xác định xem có thuộc đối tượng hỗ trợ hay không

 • 3Hỗ trợ dịch vụ

  Tòa thị chính thành phố/văn phòng quận/huyện tiến hành hỗ trợ phí chăm sóc

Tư vấn

Trang web liên quan

Trung tâm Gia đình Khỏe mạnh · Đa văn hóa thành phố Anyang

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa phụ của Ủy ban Dongan-gu, 158, Dongan-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do