본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Văn hóa và du lịch

  1. Văn hóa và du lịch
  2. Vườn bách thảo

Vườn bách thảo

Vườn thảo mộc Gwanak
Trường Đại học Quốc gia Seoul

Nơi đây được thiết kế với mục đích nghiên cứu và giáo dục về rừng, do đó có sự hạn chế ra vào đối với người thường, tuy nhiên du khách có thể trải nghiệm ở công viên rừng nếu đăng ký “Chương trình chữa bệnh trong rừng” do thành phố Anyang tổ chức. Du khách có thể đặt chỗ trước trên trang chủ hệ thống đặt chỗ thích hợp về rừng và phúc lợi của thành phố Anyang.


Vườn thảo mộc Gwanak – Trường Đại học Quốc gia Seoul http://arbor.snu.ac.kr/snu/index.asp