본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
[Thông cáo báo chí] Thành phố Anyang thay đổi hoàn toàn giao diện trang chủ của Thành phố, Thị trưởng TP Anyang Choi Dae Ho: Trang chủ sẽ là cổng giao tiếp của Anyang đúng như tên gọi trong thời đại ‘Ontact’
Contents Ngày 20 vừa qua, Thành phố Anyang cho biết đã thay đổi hoàn toàn giao diện trang chủ của Thành phố, nhằm tăng cường giao tiếp với công dân, cũng như tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ hành chính.

Trang chủ mới đã được loại bỏ hầu hết các thông tin không cần thiết và được sắp xếp sao cho những công dân lần đầu tiên truy cập cũng có thể tìm thấy ngay menu mong muốn.

Đầu tiên, dựa trên số liệu thống kê các cụm tìm kiếm trên trang chủ của Thành phố Anyang, các menu thường xuyên tìm kiếm đã được biểu tượng hóa và đặt trên cùng để tăng sự thuận tiện cho những người truy cập chủ yếu.

Ngoài ra, menu tin nổi bật đã được thêm vào nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, cũng như truyền đạt nhanh chóng các tin tức được cập nhập. Đồng thời, thông tin Covid-19 của Anyang đã được cài đặt bằng cách cố định lại trên giao diện Trang chủ thay vì là banner linh động trước đó, nhằm mang lại tính ổn định trong việc cập nhập tình hình mới nhất.

Hơn nữa, Thành phố cũng đã nỗ lực thực hiện biên soạn nội dung tập trung vào người hưởng chính sách bằng cách giới thiệu dưới dạng Card News tin tức SNS và các cơ quan liên quan, cũng như các dự án xúc tiến chính của Thành phố Anyang như: Chính sách thanh niên, chính sách việc làm và du lịch văn hóa, v.v.

Việc thay đổi lần này đã được thực hiện sau khi Thành phố tiếp thu và lắng nghe ý kiến của các thành viên ủy ban cố vấn, bao gồm các chuyên gia thiết kế (giáo sư) và người dân (đoàn giám sát trang web).

Thị trưởng Thành phố Anyang Choi Dae Ho cho biết, “Để đón chào thời đại ‘Ontact’, chúng tôi đã thúc đẩy việc bảo trì Trang chủ của Thành phố nhằm cập nhập tin tức một cách nhanh chóng và chính xác đến người dân”. Và “Bằng cách cung cấp thông tin đáng tin cậy trên Trang chủ, chúng tôi sẽ nỗ lực để đưa nó trở thành cổng giao tiếp công dân Thành phố Anyang đúng như tên gọi”.
Attachment