본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Thông báo điều chỉnh một số nội dung giãn cách xã hội Covid-19 (ngày 18.12.2021 ~ ngày 2.1.2022)
Contents Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội Covid-19 / Ngày 18.12.2021 (thứ 7) ~ Ngày 2.1.2022 (CN) / Thực hiện trong 16 ngày

Tăng cường giãn cách xã hội nhằm tạo cơ sở xúc tiến lộ trình đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường, thông qua việc mở rộng việc tiêm mũi thứ ba và tăng cường năng lực y tế, v.v.
※ Lưu ý: Phòng đọc sách và quán cà phê học nhóm không bị giới hạn về thời gian hoạt động

1. Họp mặt riêng tư
- Số người tiêu chuẩn: Chỉ tối đa 4 người trên toàn quốc, không phân biệt đã tiêm hay chưa tiêm
※ Các trường hợp ngoại lệ hiện hành đối với gia đình sống chung, người chăm sóc (trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật, v.v.) và khác vẫn được duy trì

2. Nhà hàng · quán cà phê
- Thẻ xanh phòng dịch vẫn được áp dụng, nhưng người chưa tiêm* chỉ được sử dụng một mình
※ 4 người bao gồm 1 người chưa tiêm + 3 người đã hoàn thành tiêm sẽ không được phép vào nhà hàng · quán cà phê
※ Là người chưa tiêm không thuộc trường hợp ngoại lệ của Thẻ xanh phòng dịch (người có PCR âm tính, người dưới 18 tuổi, người đã khỏi bệnh, người không thể tiêm vì lí do bất khả kháng)

3. Thời gian hoạt động
- Thời gian hoạt động sẽ được giới hạn theo từng nhóm
▶ Nhóm 1 (cơ sở vui chơi giải trí, v.v.) và nhóm 2 (nhà hàng · quán cà phê, Karaoke gia đình, nhà tắm công cộng, khu thể thao trong nhà) → Giới hạn thời gian hoạt động đến 21h
▶ Nhóm 3 (cơ sở đào tạo*, rạp chiếu phim · nơi công diễn, tiệm net, v.v.) và một số cơ sở khác (cơ sở mát-xa · xoa bóp, phòng tiệc, casino (người Hàn Quốc), v.v.) → Giới hạn thời gian hoạt động đến 22h
* Đối với loại hình cơ sở đào tạo, chỉ có các cơ sở giáo dục nghề nghiệp suốt đời mới giới hạn thời gian hoạt động đến 22h

4. Sự kiện · tụ tập
- Số người tiêu chuẩn
▶ Có thể tổ chức các sự kiện · tụ tập dưới 50 người, không phân biệt đã tiêm hay chưa tiêm
▶ Trong trường hợp trên 50 người, chỉ được tối đa 299 người là những người đã hoàn thành tiêm, v.v.
- Đã mở rộng việc áp dụng thẻ xanh phòng dịch trong trường hợp có trên 50 người, kể cả đối với các trường hợp ngoại lệ và các sự kiện áp dụng quy tắc đặc biệt (các sự kiện liên quan đến công vụ và các hoạt động kinh doanh thiết yếu của doanh nghiệp*)
※ Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường kỳ, sản xuất và truyền dẫn phát sóng, v.v.
- Trong trường hợp tổ chức đám cưới, có thể lựa chọn và áp dụng tiêu chuẩn dành cho sự kiện chung hoặc quy tắc hiện hành
※ Tổng 250 người, bao gồm 49 người chưa tiêm + 201 người đã hoành thành tiêm, v.v.

5. Tăng cường giãn cách xã hội trong các lĩnh vực sinh hoạt thường ngày khác
- Trường học: Điều chỉnh mật độ học sinh đối với tất cả các trường trong khu vực đô thị và các trường có số học sinh đông ở khu vực ngoài đô thị xuống còn 2/3. Tuy nhiên, từng địa phương · trường học có thể tự linh hoạt điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh tại địa phương, v.v.
- Cơ sở kinh doanh · cơ quan nhà nước: Giảm mật độ người và ngăn nguy cơ lây nhiễm tập thể tại các cơ sở bằng cách tăng cường hình thức làm việc tại nhà, tích cực sử dụng các khung giờ khác nhau khi đi làm · ra về, áp dụng nguyên tắc họp trực tuyến, v.v.
- Hoãn hoặc hủy các sự kiện tiếp xúc trực tiếp và hạn hế các cuộc tụ họp · tiệc tùng, v.v. do tăng cường giãn cách xã hội
Attachment