본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Thông báo gia hạn giãn cách xã hội mức độ 4 trong khu vực đô thị thêm 2 tuần và điều chỉnh quy định
Contents Từ 0h ngày 18/10 (thứ 2) đến 24h ngày 31/10 (chủ nhật)
Giãn cách xã hội được áp dụng trong hai tuần tới sẽ duy trì ở 'mức độ 4' hiện hành trong khu vực đô thị,
Tuy nhiên một số điều chỉnh về giãn cách xã hội nhằm phục hồi từng bước cuộc sống thường ngày sẽ được thực hiện tập trung vào các đối tượng là người đã hoàn thành tiêm chủng.
※ Người đã hoàn thành tiêm chủng: * Người đã qua 2 tuần sau khi hoàn thành mũi tiêm thứ 2 (1 mũi tiêm đối với Janssen)
Attachment