본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Trung tâm Giáo dục Lễ nghi Thành phố Anyang thông báo tổ chức 「Đón thu cùng một tách trà thơm」 vào tháng 9. Rất mong nhận được nhiều sự quan tâm.
Contents - Khóa mới trong tháng 9 : Ăn uống nhân văn (thứ 2 hàng tuần), Câu chuyện trà đen (thứ 3 hàng tuần), Trà chữa lành đời sống (thứ 4 hàng tuần)
- Liên hệ: Trung tâm Giáo dục Lễ nghi Thành phố Anyang ☏ 384-6983
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19, hình thức các khóa học và chỉ tiêu học viên có thể thay đổi tùy theo các quy định về phòng chống dịch và biện pháp Giãn cách xã hội.
Attachment