본문 바로가기
SMART ANYANG

Trang web chính thức của
Tòa thị chính ANYANG

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - Title, 내용, Attachment 정보 제공
Khuyến cáo ngừng sử dụng thuốc lá điện tử dạng lỏng
내용 Thuốc lá điện tử được cho là
nguyên nhân dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho phổi và có thể gây ra tử vong

Toàn dân hãy ngừng sử dụng
thuốc lá điện tử dạng lỏng.

Trong số những vụ việc xảy ra tại Mỹ, có tới 79% là người dưới 35 tuổi, dưới 18 tuổi cũng chiếm 15%

Hãy ghi nhớ
Nghiêm cấm bán cho trẻ thành niên dưới 19 tuổi
Thuốc lá điện tử và thiết bị của thuốc lá điện tử là những sản phẩm cấm bán cho trẻ thành niên do có chứa nhiều chất độc hại.
Và, phải biểu thị dấu hiệu độc hại cho trẻ thành niên để nhận biết đó là sản phẩm không được bán cho trẻ thành niên.

Trẻ em / Trẻ thành niên
Tuyệt đối không sử dụng thuốc lá điện tử dạng lỏng.
Khi nhận thấy có các dấu hiệu bất thường về hệ hô hấp (ho, rối loạn hô hấp, khó thở),
hệ tiêu hóa (khó chịu, buồn nôn, tiêu chảy) và các dấu hiệu khác (mệt mỏi, sốt, giảm trọng lượng cơ thể, v.v) sau khi sử dụng thuốc lá điện tử dạng lỏng, phải báo ngay cho cha mẹ hoặc giáo viên và đến các cơ sở y tế kịp thời.

Khi sử dụng thuốc lá điện tử dạng lỏng, nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi như tùy ý thay đổi hình dạng, chuyển đổi, tháo dời, trộn thiết bị và phần dung dịch của thuốc lá điện tử.

Và, không được phép sử dụng thuốc lá điện tử dạng lỏng
được mua dưới hình thức trái pháp luật.

Giáo viên và cha mẹ học sinh

Đặc biệt dạy bảo nhắc nhở để trẻ em / trẻ thành niên không sử dụng thuốc lá điện tử dạng lỏng.

Khi nhận thấy có các dấu hiệu bất thường về hệ hô hấp (ho, rối loạn hô hấp, khó thở), hệ tiêu hóa (khó chịu, buồn nôn, tiêu chảy) và các dấu hiệu khác (mệt mỏi, sốt, giảm trọng lượng cơ thể, v.v) sau khi sử dụng thuốc lá điện tử dạng nước, phải nhanh chóng ngăn chặn hút thuốc và đưa đến các cơ sở y tế kịp thời.
Attachment