본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin t?c m?i

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - Title, 내용, Attachment 정보 제공
Hướng dẫn tham gia và kiểm tra bảo hiểm bắt buộc đối với xe ôtô
내용 □ Tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với xe ôtô
○ Chủ sở hữu xe ôtô phải gia hạn trước ngày hợp đồng bảo hiểm (bồi thường thiệt hại người, tài sản) dành cho xe ôtô hết hạn theo quy định của Luật bồi thường thiệt hại xe ôtô (gia hạn tiếp thời gian hợp đồng bảo hiểm)
○ Phạt vi phạm: Tối đa 2.3 triệu KRW
※ Không tham gia bảo hiểm khi lái xe sẽ bị phạt tù dưới 1 năm hoặc nộp phạt dưới 10 triệu KRW
○ Lưu ý: Trường hợp hủy tham gia bảo hiểm khi chuyển nhượng, hủy xe, phải kiểm tra rõ ngày chuyển nhượng, hủy xe trên sổ đăng kí
○ Miễn bảo hiểm bắt buộc: Trường hợp trả lại biển số đăng kí xe ô tô khi bị giam, du học hoặc nhập ngũ

□ Đăng kiểm xe ôtô
○ Người sở hữu xe ôtô phải tự xác nhận thời gian đăng kiểm xe trên giấy đăng kí xe để thực hiện đăng kiểm theo quy định
○ Thời hạn đăng kiểm: Trong vòng 31 ngày trước hoặc sau ngày hiệu lực đăng kiểm được ghi trên giấy chứng nhận đăng kí xe
○ Phạt vi phạm: Tối đa 300.000 KRW
○ Đăng ký dịch vụ nhận SMS thông báo thời gian đăng kiểm xe
○ Trang chủ Hiệp hội an toàn giao thông Hàn Quốc (http://www.ts2020.kr), 1577-0990

□ Hướng dẫn nộp phạt trễ hạn
○ Tổng cục thuế hoặc cơ quan thuế địa phương áp dụng các biện pháp như tịch thu xe, tài sản, tiền gửi v.v. đối với số tiền phạt trễ hạn
○ Thu thuế bổ sung (tối đa 77%), cung cấp thông tin phạt trễ hạn đến Công ty dữ liệu tín dụng

□ Liên hệ: Phòng dịch vụ công dân ☎ 031-8045-2439 (Bảo hiểm), 2438 (Đăng kiểm)
Attachment