본문 바로가기
SMART ANYANG

Trang web chính thức của
Tòa thị chính ANYANG

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - Title, 내용, Attachment 정보 제공
Hỗ trợ phí khám điều trị sức khỏe bệnh lý thần kinh năm 2019
내용 1. Dự án chăm sóc sức khỏe tinh thần của tỉnh Gyeonggi năm 2019

□ Hỗ trợ chi phí khám ban đầu
○ Đối tượng hỗ trợ
▸Công dân tỉnh Gyeonggi (cư trú 1 năm trở lên tại tỉnh Gyeonggi, tính từ ngày khai báo)
▸Đối tượng được chứng nhận là cần được chẩn đoán chuyên môn về sức khỏe thần kinh nhưng chưa được thăm khám hoặc điều trị
※ Mắc chứng rối loạn lo âu, nghiện rượu, tâm thần phân liệt, rối loạn hành vi và cảm xúc ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng
○ Nội dung hỗ trợ
▸Hỗ trợ chi phí khám bệnh, xét nghiệm, tiền thuốc khi thăm khám lần đầu
▸Hỗ trợ tối đa 400.000 KRW/người (1 lần)

□ Hỗ trợ chi phí cá nhân tự trả khi điều trị vãng lai
○ Đối tượng hỗ trợ
▸Công dân tỉnh Gyeonggi (cư trú 1 năm trở lên tại tỉnh Gyeonggi, tính từ ngày khai báo)
▸Người được nhận hỗ trợ điều trị vãng lai (theo pháp lệnh) (điều 64 của Luật phúc lợi chăm sóc sức khỏe thần kinh) hoặc người nhập viện cấp cứu (điều 50 của Luật phúc lợi chăm sóc sức khỏe thần kinh)
○ Nội dung hỗ trợ
▸Đối tượng hỗ trợ điều trị vãng lai: Toàn bộ chi phí bản thân tự trả gồm chi phí thăm khám điều trị vãng lai tại khoa Thần kinh - Ngừng hỗ trợ khi thu hồi chính sách hỗ trợ (do hết hiệu lực v.v.)
▸Đối tượng nhập viện cấp cứu: Toàn bộ chi phí điều trị cá nhân phải chi trả khi nhập viện cấp cứu (3 ngày) tại Khoa thần kinh

□ Phương pháp hỗ trợ: Chi trả cho đối tượng được hưởng hoặc cơ quan y tế

2. Hỗ trợ khám ‧ tư vấn sức khỏe tâm thần TP Anyang năm 2019
○ Đối tượng hỗ trợ
▸Công dân TP Anyang từ 19 tuổi trở lên (không giới hạn thời gian cư trú từ ngày khai báo)
▸Người được chứng nhận là cần kiểm tra tâm lý do nghi ngờ có dấu hiệu thực hiện hành vi gây nguy hiểm cao độ (bệnh lý tâm thần) sau khi được thăm khám sơ bộ tại Trung tâm phúc lợi sức khỏe tâm thần TP Anyang
○ Nội dung hỗ trợ
▸Chi phí điều trị, kiểm tra khi được điều trị ban đầu (trừ tiền thuốc)
- Trừ bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa thần kinh thuộc cơ quan y tế (bao gồm khoa khác) hoặc bệnh nhân đã có tiền sử điều trị bệnh thần kinh (chỉ áp dụng cho bệnh nhân điều trị giai đoạn đầu)
▸Hỗ trợ tối đa 400.000 KRW/người/năm
○ Phương pháp hỗ trợ: Chi trả cho cơ quan y tế
○ Thủ tục hỗ trợ
□ Liên hệ: Trung tâm phúc lợi sức khỏe tâm thần TP Anyang (☏ 031-469-2989) hoặc Đội y tế khu vực, trực thuộc Trung tâm Y tế Quận Manan (☏ 031-8045-3475)
Attachment