본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin t?c m?i

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - Title, 내용, Attachment 정보 제공
‘Happy Bus’ trải nghiệm văn hóa‧du lịch cho Người khuyết tật
내용 Thông báo vận hành ‘Happy Bus’ nhằm tổ chức các chuyến đi trải nghiệm văn hóa·du lịch đa dạng dành cho những người khuyết tật tương đối hạn chế về khả năng di chuyển và cơ hội tham gia các hoạt động giải trí.

□ Thời gian đăng ký : Tháng 3 năm 2019~
□ Đối tượng hỗ trợ
- Hội người khuyết tật, trung tâm phúc lợi người khuyết tật, gia đình nhóm tự lực người khuyết tật (từ 15 người trở lên có hơn 5 người khuyết tật) hoạt động (cư trú) trên địa bàn thành phố
□ Nội dung hỗ trợ
- Cho thuê xe buýt cỡ lớn miễn phí, phí xăng xe, phí đường cao tốc, phí đỗ xe
- Tự chi trả cho vé vào cổng, bảo hiểm tai nạn, phí tham quan du lịch, v.v
□ Loại xe hỗ trợ
- Trung tâm phúc lợi cho người khuyết tật Gwanak : Xe buýt 39 chỗ
(có bệ nâng hạ tự động/ 2 chỗ cho xe lăn)
- Trung tâm phúc lợi cho người khuyết tật Suri : Xe buýt 45 chỗ
(không có bệ nâng hạ tự động)
□ Cách thức đăng ký
- Chương trình chỉ dành cho trải nghiệm văn hóa·du lịch, đồng thời cần đăng ký thuê xe (thực hiện theo nguyên tắc đặt trước, hỗ trợ vận hành xe trong ngày) bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phúc lợi người khuyết tật 2 tháng trước khi tổ chức hoạt động


①Đăng ký:Đăng ký trước 2 tháng

②Xem xét hồ sơ: Trung tâm phúc lợi xem xét và quyết định trước hoặc saungày 5 hàng tháng

③Thông báo kết quả: Thông báo trên trang chủ và đến cá nhân vào ngày 10hàng tháng

④Vận hành ‘Happy Bus’: Tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm văn hóa

⑤Báo cáo và đánh giá hoạt động: Quản lý kết quả hoạt động trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc chương trình(hàng quý)

□ Liên hệ
- Phòng người khuyết tật cao tuổi ☎ 031-8045-5510
- Trung tâm phúc lợi cho người khuyết tật Gwanak (1132, Gyeongsu-daero, Manan-gu)
☎ 031-472-7774
- Trung tâm phúc lợi cho người khuyết tật Suri (39, Naengcheon-ro, Manan-gu)
☎ 031-465-0950
Attachment